TSS半导体放电管_通讯接口防雷二极管_防雷防静电测试免费实验室_上海雷卯电子科技有限公司

欢迎来到上海雷卯电子科技有限公司官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > TSS半导体放电管 > SMA Series(DO-214AC)


Part Number Vdrm(V) Vs(V) Vt(V) Idrm(μA) Is(mA) It(A) Ih(A) Co(pF) Package
P0080SBT 6 25 4 5 800 2.2 15 80 SMA
P0080TA 6 25 4 5 800 2.2 0.02 30 SMA
P0220TA 15 32 4 5 800 2.2 0.02 30 SMA
P0220TA 15 32 4 5 800 2.2 0.02 60 SMA
P0300TA 25 40 4 5 800 2.2 0.05 60 SMA
P0640TA 58 77 4 5 800 2.2 0.12 50 SMA
P0720TA 65 87 4 5 800 2.2 0.12 50 SMA
P0900TA 75 98 4 5 800 2.2 0.12 25 SMA
P1100TA 90 130 4 5 800 2.2 0.12 45 SMA
P1300TA 120 160 4 5 800 2.2 0.12 45 SMA
P1500TA 140 180 4 5 800 2.2 0.12 45 SMA
P1800TA 170 220 4 5 800 2.2 0.12 35 SMA
P2300TA 190 260 4 5 800 2.2 0.12 35 SMA
P2600TA 220 300 4 5 800 2.2 0.12 35 SMA
P3100TA 275 350 4 5 800 2.2 0.12 35 SMA
P3500TA 320 400 4 5 800 2.2 0.12 35 SMA
P3800TA 340 450 4 5 800 2.2 0.12 35 SMA
P0080TA-MC 6 25 4 5 800 2.2 0.01 8 SMA
P0080TB-MC 6 25 4 5 800 2.2 0.01 15 SMA
P0080TCL-MC 6 25 4 5 800 2.2 0.01 17 SMA
P0080TC-MC 6 25 4 5 800 2.2 0.01 25 SMA
SM7032A 6 25 4 10 800 1 0.05 50 SMA
新闻中心 查看更多>>
技术咨询